Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2014

ajagielska
4430 d22e 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamefir mefir
ajagielska
2196 1c5b 390
Reposted fromboskipiotr boskipiotr viamefir mefir
ajagielska
7192 631d 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viamefir mefir
ajagielska
2568 3665 390
Reposted fromretaliate retaliate viaczudec czudec

January 07 2014

pinkheartsandsparkledreams.tumblr.com
Reposted fromweheartit weheartit viagriseldis griseldis
ajagielska
sindy loves greyson xo
Reposted fromweheartit weheartit viagriseldis griseldis
ajagielska
5151 bbd6 390
Reposted fromlabellavita labellavita viamefir mefir
8172 fe4c 390
Reposted fromKushGroove KushGroove viamefir mefir

December 17 2013

ajagielska
4793 da08 390
Reposted frombyheart byheart viamefir mefir
ajagielska
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— - Listy na wyczerpanym papierze -
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaHannna Hannna

December 15 2013

ajagielska
Bądź najlepiej zakończonym i rozpoczętym rokiem w moim życiu.
Reposted fromthesmajl thesmajl viamefir mefir

December 04 2013

ajagielska
9876 6803 390
Reposted fromwerterowska werterowska viaWrongway Wrongway

December 03 2013

ajagielska
7019 2d65 390
Reposted fromfoods foods viacharlie69 charlie69

December 02 2013

ajagielska

„Nie można przecież wciąż być uprzejmym i towarzyskim. Po prostu nie można nadążyć.” 

— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków
Reposted fromdrusill-a drusill-a viamefir mefir
ajagielska
I do what I want
Reposted fromPawelS PawelS viaawaken awaken

November 25 2013

1758 5e3c 390
Reposted fromtake-care take-care viadontforgot dontforgot
6824 c879 390
Reposted fromblutelf blutelf viadobby dobby
ajagielska
Nie mów, że ktoś jest winny temu, że nie jesteś szczęśliwy. Twoje życie to Twoja odpowiedzialność. Co tak naprawdę zrobiłeś dla siebie, żeby być szczęśliwym człowiekiem?
— sobota, 23 listopada
Reposted fromhighsoul highsoul viaczudec czudec

November 24 2013

ajagielska
Trudno jest pozbyć się uczucia, że mogliśmy zrobić więcej...
— Grey's Anatomy
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaemerencja emerencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl