Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2014

ajagielska
8845 a6e7 390
Reposted fromaaajlajk aaajlajk viamefir mefir

August 31 2014

ajagielska
Chciałabym, żeby się udało.
— bardzobardzobardzo
Reposted frommoreorless moreorless viasmiley97 smiley97

April 15 2014

ajagielska
0362 f7f9 390
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viamarysia marysia

April 12 2014

ajagielska
Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś?  Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
Reposted frommarysia marysia viaemerencja emerencja
ajagielska
6112 1816 390
Reposted bybrasileiraaugustus
ajagielska
Chciałbym widzieć lepszy świat
ze spokojem w nim się budzić, mieć więcej zysków niż strat.
— Te-tris
Reposted fromhardbitch hardbitch viamefir mefir

March 18 2014

ajagielska
5689 90c3 390
Reposted fromscorpix scorpix viaforthewin forthewin

February 02 2014

ajagielska
6394 9ce4 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viapajola pajola


Submitted by -Innocence-
Reposted frominspired inspired viaspita spita
ajagielska
2924 da7a 390
Reposted frommapz mapz viapajola pajola

January 28 2014

ajagielska
Jak masz głupio myśleć, lepiej odpocznij.
— Haruki Murakami
Reposted fromMissTake MissTake viaunfabulous unfabulous
(5) Likes | Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viathisnonsense thisnonsense
ajagielska
4054 ac29 390
Reposted frommnioch mnioch viaunmadebeds unmadebeds
ajagielska
Reposted fromhalucine halucine viamefir mefir

January 25 2014

ajagielska
9596 7e23 390
Reposted byzaqxswpaatisonBorderlineGirlzupkaaaxhiatusx
ajagielska
5220 8e8b 390
Reposted fromflesz flesz viamefir mefir

January 20 2014

ajagielska

January 19 2014

Niedziele są na tęsknoty.
W niedzielach jest coś takiego,
że mam ochotę urwać sobie głowę.
Reposted fromiamawinrar iamawinrar viazimna-zupa zimna-zupa
ajagielska

January 13 2014

ajagielska
0272 048f 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl